Jsme česko-německá technologická investiční skupina ABRA Holding, založená zkušenými profesionály legendární ABRA Software a německou investiční skupinou Elvaston.

Jaroslav Řasa

Jaroslav Řasa
CEO
Zkušený profesionál s 32letou praxí v oblasti řízení a akvizic softwarových firem. Založil ABRA Software, kterou z pozice předsedy představenstva dovedl spolu s Monikou Vondrákovou a Martinem Jirmannem ke dvojnásobnému titulu Czech Best Managed Company a v roce 2022 ke spojení se strategickým partnerem, německou skupinou Elvaston. Počátkem roku 2023 předal její řízení a věnuje se naplno rozvoji ABRA Holding. Jaroslav vystudoval ČVUT Praha se zaměřením na AI a robotiku, hovoří česky a anglicky, je členem správní rady Nadace Neuron.

Monika Vondráková

Monika Vondráková
Vice President
Profesní dráhu začínala ve finančním sektoru (10 let v BNP Dresdner Bank), většinu své kariéry se věnuje budování značek, marketingu a PR. V rámci ABRA Software působila 8 let jako Brand Director. Pod jejím spoluvedením firma prošla rozsáhlými změnami v oblasti strategie a celkového směřování. Redefinovala customer journey, firemní kulturu, vizuální a obsahový marketing. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu Neuron, který v roce 2010 spoluzakládala. Monika hovoří česky, anglicky a německy.

Oliver Thum

Oliver Thum
Elvaston Representative
Jeden ze zakládajících partnerů německé investiční společnosti Elvaston. Má více než 20 let zkušeností v oblasti private equity se zaměřením na nákup technologických společností. Před založením společnosti Elvaston pracoval ve společnosti General Atlantic. Předtím působil jako konzultant ve společnosti Bain & Company. Získal doktorát a magisterský titul v oboru inženýrsko-ekonomických systémů na Stanfordově univerzitě a magisterský titul v oboru ekonomie na Witten/Herdecké univerzitě. Hovoří plynně německy a anglicky.

Miloš Procházka

Miloš Procházka
Strategy & Business Development
Jako výkonný ředitel úspěšně řídil projekty v oblastech akvizic a divestic, strategického řízení a restrukturalizací. Má více než deset let manažerských zkušeností v oblasti fúzí a akvizic a soukromých kapitálových investic. Miloš získal tituly v oboru ekonomie na Keio Universitě v Tokiu a práva na Univerzitě Karlově v Praze. Hovoří plynně česky a anglicky s pracovní znalostí španělštiny a japonštiny. 

Miroslav Holan

Miroslav Holan
CFO
Má patnáct let praxe v oblasti finančního řízení, strategie a transakcí. Jako manažer působil ve společnosti EY, kde byl zodpovědný za před-investiční prověrky, oceňování, finanční restrukturalizace a strategické poradenství. V následujících letech vedl ve společnosti ŠKODA AUTO tým zodpovědný za finanční strategii společnosti. Miroslav získal titul v oboru řízení a ekonomika podniku na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze. Hovoří plynně česky a anglicky. 

Jakub Ševčík

Jakub Ševčík
Legal
Právu se profesně věnuje více než deset let. Zaměřuje se zejména na korporátní a soutěžní právo a dále na oblast práva fúzí a akvizic. V minulosti se podílel a byl odpovědný za přípravu a implementaci celé řady významných transakcí v sektorech IT, automotive, hospitality a bankovnictví. Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor také rok studoval na Kodaňské univerzitě. Hovoří plynně česky a anglicky.

Vladimír Moravec

Vladimír Moravec
Software Integration Officer
Svoji kariéru začínal už při studiu Fakulty Informačních Technologií, kde ještě jako student dostal nabídku z ABRA Software. Po několika letech úspěšné praxe konzultanta se přesunul na vývojové oddělení hlavního produktu ABRA Gen, kde postupně působil na pozicích testera, vývojáře, team leadera/product ownera a scrum mastera až po vedení celého oddělení. Aktuálně má na starosti integrační procesy v rámci ABRA Holdingu. Vladimír mluví anglicky a německy.