Miroslav Holan

Kdo se v naší skupině #abraholding stará o finance?

„Ve své profesi mám rád věci pod kontrolou. Mám vysokou averzi k rizikům, opírám se o fakta a pečlivě vážím každé rozhodnutí, které má do hospodaření našich společností významnější dopad. Vystudoval jsem na strojní fakultě ČVUT. Po studiích jsem strávil devět let v EY, kde jsem byl zodpovědný za projekty z oblasti firemních investic, od oceňování firem, přes předinvestiční prověrky, po finanční restrukturalizace. Následně jsem byl ve společnosti ŠKODA AUTO pět let zodpovědný za řízení finanční strategie. Obě tyto zkušenosti na mne měly zásadní vliv. Jak v EY, tak zejména ve ŠKODA AUTO jsem poznal několik málo fenomenálních manažerů, kteří jsou pro mne vzorem. Nyní mám na starosti finance společnosti ABRA Holding, a jejich dceřiných společností. Upřímně přiznávám, že je velice osvěžující pro toto uskupení pracovat, a těším se co dalšího nás v naší práci čeká.“

Miroslav Holan, CFO