Jakub Ševčík

Kdo se v naší skupině #abraholding stará o právní záležitosti? 

„Svou práci mám rád, těším se do ní. Už jako student jsem si uvědomil, že znalost práva reprezentuje základní navigační nástroj pro úspěšné fungování v dnešní přeregulované společnosti. Právo neustále ovlivňuje vše a všechny kolem, tak proč se v něm nevyznat. 

Obchodní a transakční právo je mi blízké pro jeho dynamiku a strategickou povahu. Jde o inspirativní střet mezi podnikatelským „co chceme“ a právním „za jakých podmínek toho můžeme reálně dosáhnout“. V praxi pak platí, že jeden pohled dotváří druhý a naopak. Na stejném principu funguje i vztah mezi mnou a klientem. Jedná se o organický „back-and-forth“, při kterém se člověk nenudí a musí být neustále v pozoru. 

Zkušenosti jsem sbíral i v zahraničí, konkrétně studiem v Dánsku, které mě ovlivnilo jak akademicky, tak i osobně. Díky způsobu fungování tamějšího akademického prostředí a společnosti obecně jsem si uvědomil, že nejefektivnějším klíčem k dosažení nejlepších a reálně udržitelných výsledků ve většině oblastí osobního i profesního života je aktivní podpora mezilidské spolupráce a související kritická akceptace rozdílných názorů.“

Jakub Ševčík, Legal